Vrané nad Vltavou

VRANÉ NAD VLTAVOU

ř. km 71,37

PROVOZNÍ DOBA „VRANÉ NAD VLTAVOU VELKÁ PLAVEBNÍ KOMORA“ od 14. 4. do 31. 10.

PROVOZNÍ DOBA „VRANÉ NAD VLTAVOU MALÁ PLAVEBNÍ KOMORA“ od 14. 4. do 31. 10.:

  • od 15. do 31. května  8:00 - 20:00
  • od 1. června do 31. srpna 7:00 - 22:00
  • od 1. září do 31. října 8:00 - 20:00

Mimořádné proplavení /od 1. listopadu do 14. dubna/ lze předem požádat o proplavení na plavební komoře.

  • kontakt: +420 257 760 311

Správce Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava

VRANÉ NAD VLTAVOU  VRANÉ NAD VLTAVOU