Štěchovice

ŠTĚCHOVICE

ř. km 84,35

PROVOZNÍ DOBA „ŠTĚCHOVICE VELKÁ PLAVEBNÍ KOMORA“ od 14. 4. do 31. 10.

PROVOZNÍ DOBA „ŠTĚCHOVICE MALÁ PLAVEBNÍ KOMORA“ od 14. 4. do 31. 10.:

  • od 14. do 30. dubna  8:00 - 17:00
  • od 1. do 31. května 8:00 - 19:00
  • od 1. června do 31. srpna 7:00 - 21:00
  • od 1. do 30. září 8:00 - 19:00
  • od 1. října do 31. října 8:00 - 17:00

Směrem po proudu se malá plavidla proplavují v liché hodiny a proti proudu v sudé hodiny.

  • kontakt: +420 257 740 263

Správce Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava

ŠTĚCHOVICE ŠTĚCHOVICE