Legislativa

Plavební sezóna 2018

Provozní doby plavebních komor 2018 - v úseku České Budějovice - Kořensko

Od 1.5. do 30.9. budou plavební komory v každodenním provozu. Podrobný soupis provozních dob plavebních komor na plavební sezonu 2018 zde.

Je třeba dodržovat pracovní doby obsluhy plavebních komor a tím i dodržování povinných bezpečnostních přestávek v souladu se zákoníkem práce. Příjezdy na čekací stání před koncem pracovní doby nebo polední pauzou musí být s časovou rezervou potřebnou na proplavení viz níže:

PK Č. Vrbné – min. časová rezerva na proplavení 15 min. (v případě opační hladiny v komoře 30 min)

PK Č. Hluboká – min. časová rezerva na proplavení 15 min. (v případě opační hladiny v komoře 30 min)

PK Č. VD Hněvkovice – min. časová rezerva na proplavení 40 min. (v případě opační hladiny v komoře 1:20 min)

PK jez Hněvkovice – min. časová rezerva na proplavení 15 min. (v případě opační hladiny v komoře 30 min)

PK Kořensko – min. časová rezerva na proplavení 20 min. (v případě opační hladiny v komoře 40 min)

Oznámení Státní plavební správy o omezení plavby

Omezeních plavebního provozu na Vltavě v úseku Č. Budějovice – konec vzdutí VD Orlík. Plné znění zde.


www.plavebniurad.cz

Předpis č. 67/2015 Sb., Vyhláška o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu) - zde
Vyhláška v Pdf ke stažení


Informace o plavebních podmínkách, tj. provozních dobách plavebních komor a ostatních zařízeních na „Hornovltavské vodní cestě“ jsou od roku 2015 upravovány opatřeními obecné povahy. Aktuální předpisy naleznete na Seznamu platných opatření Státní plavební správy.

Další informace pak naleznete na stránkách Plavebního úřadu (Státní plavební správa) a na stránkách státního podniku Povodí Vltavy, kde jsou i aktuální informace k plavbě.

Detailním portálem s aktuálními informacemi o vodních cestách v České republice se dozvíte také na Labsko-Vltavském dopravním informačním systému LAVDIS