Purkarec

PURKAREC

Purkarec je významnou vesnicí spojenou s tradicí voroplavby po řece Vltavě. Purkarec leží uprostřed cesty mezi Hubokou nad Vltavou ( cca 8 km) a Týnem nad Vltavou ( cca 10 km). Na široké vodní ploše je možno si i vyzkoušet vodní lyže a je zde možno se zde i ubytovat nebo si zapůjčit hausbót v nedaleké Jeznici.

PURKAREC

INFORMACE O MOŽNOSTECH PŘISTÁNÍ V OBCI PURKAREC:

Přístaviště Purkarec je tvořeno 50 m dlouhým molem sloužícím k vyvázání jak lodí osobní lodní dopravy, tak malých plavidel. Šikmá rampa umožní bezpečný a bezbariérový výstup a nástup cestujícím. Přístup je zajištěn asfaltovou cestou z návsi okolo kostela sv. Jiří. 

Počet stání: 4
Provozní režim: 24 hodin
Služby plavcům: přístaviště zdarma, elektro (eletrická energie 230 V, max. 16 A, vidlicí CEE)

PROVOZNÍ DOBA "PŘÍSTAVIŠTĚ PURKAREC"

Stání v prostoru veřejného přístaviště v části vymezené pro osobní lodní dopravu je možné pouze na dobu nezbytně nutnou pro nastoupení a vystoupení, max. však 15 minut. Tato část přístaviště musí být přednostně uvolněna pro pravidelnou veřejnou osobní dopravu. Časy stání plavidel pravidelné veřejné osobní dopravy jsou zveřejněné u vstupu do přístaviště. Není-li vyčerpána kapacita přístaviště je pro jedno plavidlo veřejné osobní dopravy povoleno stání po dobu max. 3 hodin. Toto plavidlo je povinné přístaviště neprodleně opustit v případě potřeby přistání jiného plavidla veřejné osobní dopravy pro výstup a nástup cestujících. Ostatní plavidla mohou využít vymezený prostor jen max. 15 minut, přičemž plavidlo nesmí omezit plavidla osobní lodní dopravy a vůdce plavidla nesmí opustit prostor přístaviště. 

V době od 20:00 do 8:00 je povolené stání pro všechna plavidla. Stání v části vymezené pro ostatní plavidla je možné po dobu max. 24 hodin. Po uplynutí této doby musí plavidla prostor přístaviště opustit nejméně na dobu 2 hodin. 

Přístaviště lze využít jako ochranné při zastavení plavebního provozu v průběhu sezóny od 1. 4. do 31. 10. Chráněné místo umožňuje stání plavidel až do max. velikosti 45 x 5,60 m. Kapacita chráněného místa je vymezena největší délkou 60 metrů a dvěma šířkami plavidel do celkové šířky 11, 2 m. 

Přístaviště nelze využít v období mimo plavební sezónu od 1. 11. do 31. 3., nebo v případech, kdy bude prováděn pokles hladiny pod minimální plavební hladinu. O této skutečnosti bude provozovatel přístaviště informovat na vývěsce.

KONTAKT

  • správa přístavu: +420 225 131 732 

Přístaviště Purkarec

PURKAREC