Týn nad Vltavou

TÝN NAD VLTAVOU

Z Hněvkovic doplujete do malebného města Týn nad Vltavou, ve kterém je řeka široká a klidná a s lodí zde můžete stát ve vývazišti na nábřeží pod kostelem. I zde je zakořeněná tradice voroplavby a stavby lodí v Loděnici Jana Šíleného v budově staré Solnice, kterou si můžete prohlédnout ze břehu. Tradici zde má i kanoistika - každý rok se v přístavišti pořádá světový závod v kvadriatlonu. Dále po proudu se za městem otevírá pěkný výhled na soutok Lužnice s Vltavou a pokračovat dále k vodnímu dílu Kořensko směrem na Orlík.


TÝN NAD VLTAVOU TÝN NAD VLTAVOU TÝN NAD VLTAVOU  

 

 

 

 

ř.km 204,90

VÝVAZIŠTĚ KE KRÁTKODOBÉMU STÁNÍ MALÝCH PLAVIDEL

  • vývaziště se nachází na nábřeží, na parkovišti Pod kostelem sv. Jakuba
  • stání je zde povoleno i přes noc a je zdarma, není potřeba kontaktovat správce, vývaziště nemá provozní řád - funguje na principu "neplaceného veřejného parkoviště"
  • garantovaná hloubka toku 1,3 m + 0,3 marže; konec vodní cesty ve směru proti proudu končí před silničním mostem – pod kostelem v Týně nad Vltavou

V Týně nad Vltavou se nachází "překážka" pro velké lodě v podobě technické památky - Železného mostu, který má podjezdnou výšku 3 metry.

Vývaziště Týn nad Vltavou
TÝN NAD VLTAVOU