za kulturou a památkami

v Českých Budějovicích a okolí

na Hluboké nad Vltavou a okolí

v Týně nad Vltavou a okolí

na Orlické přehradě a okolí

Černá věž

Nenechte si ujít návštěvu jedné z dominant města České Budějovice. Vystoupejte na Černou věž. Černá věž byla dostavěna v roce 1577 a původně sloužila jako zvonice a hlásná a strážná věž. Je vysoká 72,29 metrů a po zdolání 225 schodů, jež vedou na ochoz ve výšce 46 metrů, se návštěvníkům otevře výhled na centrum města a jeho okolí. 

Černá věž

Adresa: Černá věž, U Černé věže, 370 92 České Budějovice
Telefon: +420 386 801 413 
E-mail: posta@c-budejovice.cz
Web: www.c-budejovice.cz 


Jihočeské muzeum

Navštivte jednu z nejvýznamnějších kulturních institucí na jihu Čech. 

Muzeum se zaměřuje na jihočeský region. Mapuje jeho historii, kulturu i lidové umění. Kromě stálých expozic muzeum pořádá pravidelně krátkodobé tematické výstavy, konají se zde koncerty, přednášky, workshopy a další kulturně vzdělávací programy.

Adresa: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice 
Telefon: +420 391 001 531 
E-mail: muz
eumcb@muzeumcb.cz
Webwww.muzeumcb.cz  


Muzeum koněspřežky

Navštivte pobočku Jihočeského muzea a dozvíte se zajímavosti o koněspřežné železnici. Strážní domek č. 1 z roku 1828 v Českých Budějovicích patří k nejvýznamnějším památkám koněspřežné železnice na našem území. Zdejší expozice vás seznámí s historií dráhy, která byla budována v letech 1825 - 1832 mezi Českými Budějovicemi a Linzem a v roce 1836 protažena až do Gmundenu. Ve své době byla tato koněspřežka nejdelší železnicí na evropském kontinentu. Ponořte se do světa drážních dělníků a seznamte se současností strážních domků. Součástí prohlídky jsou i dokumentární a hrané filmy z historie koněspřežky. 

Muzeum koněspřežky

Adresa: Muzeum koněspřežky, Mánesova 10, 370 01 České Budějovice
Telefon: +420 386 354 820 
E-mail: muzeumcb@muzeumcb.cz 
Web: www.muzeumcb.cz 


Jihočeské motocyklové muzeum

Prohlédněte si jednu z největších veřejnosti přístupných sbírek jednostopých vozidel v České republice. 

Muzeum vystavuje téměř stovku historických motocyklů. Každý z vystavených exponátů má svůj osobitý příběh, které vám po předchozí domluvě ochotně odvypráví zdejší obsluha muzea. Prohlédnout si dále můžete historické motory, vojenské moto, staré hračky pro děti, vozítka a další. 

Jihočeské motocyklové umění

Adresa: Jihočeské motocyklové muzeum, Piaristické náměstí (Malá solnice), 370 01 České Budějovice 
Telefon: +420 723 247 104
E-mail: infocb@c-budejovice.cz 
Webwww.c-budejovice.cz 


Galerie současného umění a architektury

Navštivte jednu z nejzajímavějších galerií na jihu Čech. Již 17 let přináší tato galerie kvalitní umění a architekturu. Každým rokem připravuje výstavy nejzajímavějších domácích tvůrců, ale i významných autorů ze zahraničí. Ti se pak povětšinou vůbec poprvé prezentují nejen u nás, ale ve východní Evropě vůbec. Prostor je dán též zajímavým mladým umělcům. Nejedná se o galerii komerční ani sbírkovou. 

Galerie současného umění a architektury

Adresa: Dům umění, Náměstí Přemysla Otakara II. 38, České Budějovice
Telefon: +420 386 360 539
E-mail: galerie@ducb.cz
Webwww.dumumenicb.cz 


Galerie Mariánská České Budějovice

Galerie se nachází v zajímavých prostorech - v nově zrekonstruované budově bývalých kasáren. Zajímavé jsou i výstavy, které se zde konají. Galerie prezentuje široké spektrum umění. od fotografie přes malbu, sochu, architekturu a užité umění až po nová média. Konají se zde výstavy domácích i zahraničních umělců. Expozice není trvalá, ale pravidelně se mění, takže návštěvníky pokaždé překvapí něco jiného. Kromě toho se v galerií pravidelně pořádají koncerty, workshopy apod. 

Galerie Mariánská České Budějovice

Adresa: Galerie Mariánská, Pražská třída 1, 370 04 České Budějovice
Telefon: +420 731 624 908 
E-mail: info@galerie-marianska.cz
Webwww.galerie-marianska.cz 


Wortnerův dům

Navštivte pobočku Alšovy jihočeské galerie v Českých Budějovicích. Galerie se nachází v goticko - renesančním domě, jež má sám o sobě zajímavou historii. Seznamte se nejen s ní, ale prohlédněte si i výstavní projekty AJG, které se zde pravidelně obměňují a navštívit můžete také komentované prohlídky či koncerty. 

Wortnerův dům

Adresa: Alšova jihočeská galerie - Wortnerův dům, U Černé veže 22, 370 1 České Budějovice 
Telefon: +20 387 311 102 
E-mail: wortneruvdum@ajg.cz 
Webwww.ajg.cz 


Zámek Hluboká

Navštivte jednu z nejznámějších dominant jižních Čech. Jeden z nejnavštěvovaněšjích zámků u nás se tyčí na severním okraji budějovické pánve nad řekou Vltavou. Půvdně královský hrad Hluboká (Frauenberg) založil spolu s nedalekými Českými Budějovicemi ve 13. století český král Přemysl Otakar II. Jeho současnou podobu v romantickém stylu novogotiky mu vtiskli jeho poslední majitelé v 19. století. Na zámku můžete navštívit trasy, které vás provedou reprezentačními sály, soukromými apartmány či kuchyní. Výhledem do krajiny se můžete pokochat ze zámecké věže nebo jen tak relaxovat v přilehlém parku. 

Zámek Hluboká

Adresa: Zámek Hluboká nad Vltavou, Bezručova 142, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Telefon: +420 387 843 911
E-mail: hluboka@npu.cz
Webwww.zamek-hluboka.cz 


Alšova jihočeská galerie

Alšova jihočeská galerie je jediné muzeum umění v jižních Čechách, které patří k největším ústavům svého druhu u nás. AJG zahájila svou činnost v roce 1953 a pojmenovaná byla podle slavného jihočeského rodáka malíře Mikoláše Alše. Jejím hlavním sídlem je někdejší neogotická jízdárna zámku Hluboká nad Vltavou. Ve svých sbírkách soustřeďuje především kolekci gotického umění jihočeské provenience. Ta je doplněna díly českého a evropského umění 16.-19. století, mezi nimiž je i zajímavý soubor holandské malby. Na sbírku starého umění navazuje kolekce českého moderního  a současného umění. Mimo doprovodný program pořádá AJG od roku 1957 jeden z nejstarších hudebních festivalů v České republice Hudební léto Hluboká. Kromě hlavního sídla AJG v Hluboké nad Vltavou můžete navšítivit i její další pobočky - Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni a Wortnerův dům v Českých Budějovicích. 

Alšova jihočeská galerie

Adresa: Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou 144, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Telefon: +420 387 967 041 
E-mail: sekretariat@ajg.cz
Webwww.ajg.cz


Muzeum Ohrada

Navštivte jedno z nejstarších muzeí u nás. Lovecké muzeum na barokním zámečku Ohrada vzniklo již roku 1842, kdy tam byly soustředěny rozsáhlé sbírky loveckých trofejí a vycpanin. Navštivte expozice věnované myslivosti, lesnictví a rybářství. Prohlídku muzea můžete spojit i s návštěvou sousedící ZOO. Muzeum Ohrada pořádá krátkodobé výstavy, připravuje doprovodné a vzdělávací programy pro školy. Zároveň organizuje akce pro širokou veřejnost, z nichž nejznámější jsou červnové Národní myslivecké slavnosti. Vrcholem programu slavností je divácky atraktivní Mistrovství ČR ve vábení jelenů. 

Muzeum Ohrada

Adresa: Národní zemědělské muzeum Ohrada, U Bezdreva 17, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Telefon: +420 387 965 340 
E-mail: nzm.ohrada@nzm.cz 
Webwww.nzm.cz


Karlův hrádek

Malebná zřícenina gotického loveckého hradu stojí na zalesněném ostrohu na levým břehem Vltavy nedaleko vorařské obce Purkarec u Hluboké nad Vltavou. Karlův hrádek byl založen Karlem IV. jako správním centrum královského území. Nejstarší zmínka o hradu pochází z roku 1357. Hrad nepravidelného, přibližně trojúhelníkového půdorysu, byl na všech stranách obehnán neobvykle mohutným příkopem a valem. Vstup do hradu střežila brána v průjezdu severního křídla, v níž lze dodnes vidět kamenné lavice. Z větší části se dochovala hradní kaple. K úpadku hradu došlo za vlády Václava IV. a od konce 14. století je hrad uváděn už jako opuštený. Zřícenina je volně přístupná.

Karlův hrádek

Adresa: Karlův hrádek, Purkarec, 373 43 Purkarec
Telefon: +420 387 966 164 
E-mail: infocentrum@hluboka.cz
Webwww.hluboka.cz


Vorařské muzeum v Purkarci

Zavítejte do světa vorařů a šífařů v povodí Vltavy. 

V purkarecké "síni" voroplavby se seznámíte se životem a povolání vorařů a šífařů, kteří působili na Vltavě odnepaměti. Expozice obsahuje sbírku dobových předmětů, nářadí a dokumentů. Dozvíte se z ní také informace o dalších spolcích Vltavanu Praha, Davle a Štěchovic či o vodních elektrárnách, činnosti Povodí Vltavy v Českých Budějovicích a JE Temelín. 

Vorařské muzeum v Purkarci

Adresa: Vorařské muzeum Purkarec, Purkarec 86, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Telefon: +420 723 626 874
E-mail: peslak@centrum.cz
Webwww.vltavan-purkarec.cz 


Muzeum historických vozidel v Pořežanech

Zavítejte do soukromého muzea historických vozidel v Pořežanech. Najdete zde historické nákladní a osobní automobily, motocykly, jízdní kola, koňské kočáry, bryčky, sáně, starou zemědělskou techniku a mnoho dalšího. Všechny exponáty jsou originály a najdete zde skutečné skvosty, např biskupský kočár, který byl zapůjčen na natáčení pohádek (Princezna ze mlejna, Nejkrásnější hádanka, Z pekla štěstí aj.) či pohřební kočár. 

 

Muzeum historických vozidel v Pořežanech
Adresa: Soukromé muzeum historických vozidel a staré zemědělské techniky, Pořeženy 24, 375 01 Týn nad Vltavou
Telefon: +420 604 675 031 
E-mail: muzeumvozidelporezany@seznam.cz
Webwww.muzeum.wz.cz 

Městské muzeum Týn nad Vltavou

Navštivte moderní interaktivní expozice Městského muzea v Týně nad Vltavou a a nechte se vtáhnout zábavnou formou do minulosti. V roce 2014 byla po roční rekonstrukci otevřena nová interaktivní stálá expozice, která představuje návštěvníkům pomocí nejmodernějších technologií průřez historií města Týna nad Vltavou a jeho okolí od pravěku až po současnost. Hlavním záměrem je návštěvníkovi zprostředkovat zážitek z minulosti netradiční formou - vystavené předměty vám vyprávějí svůj příběh. Nechte se tedy vtáhnout do děje. Kromě stálé expozice můžete navštívit i výstavu loutek, krátkodobé výstavy nebo podzemní chodby (ty jsou ale pro tento rok z technických důvodů uzavřené). 

Městské muzeum Týn nad Vltavou
Adresa: náměstí Míru 1, 375 01 Týn nad Vltavou
Telefon: +420 385 772 302
E-mail: muzeum@kultura.tnv.cz

Webwww.kulturatyn.cz 


Městská galerie Týn nad Vltavou

Městská galerie se nachází v původně gotickém domě "U Zlatého slunce". Pravidelně obměňované výstavy se zaměřují především na současné výtvarné umění. Navštívit můžete i doprovodný program, jako jsou tematické workshopy nebo koncerty. 

Adresa: Městská galerie Týn nad Vltavou, Náměstí Míru 37, 375 01 Týn nad Vltavou
Telefon: +420 385 772 219, +420 776 156 344
E-mail: galerie@kultura.tnv.cz
Web: www.kulturatyn.cz


Otáčivé hlediště Týn nad Vltavou

Navštivte otáčivé hlediště v Týně nad Vltavou a užijte si divadelní představení pod noční oblohou. Otáčivé hlediště se nachází v Bedřichových sadech na místě původního týnského hradu. Jedná se o jedinou amatérskou scénu s tímto zařízením ve střední Evropě. Místní divadelní společnost Vltavan zde pořádá divadelní představení, která každoročně po celou letní sezónu shlédnou tisíce diváků. 

Otáčivé hlediště Týn nad Vltavou

Adresa: Zámecké nádvoří 783, 375 01 Týn nad Vltavou
Telefon: +420 603 281 718
E-mail: info@dsvltavan.cz 

Webwww.dsvltavan.cz 


Přírodovědné muzeum Semenec

Objevujte tajemství přírody všemi svými smysly. Rádi si odpočinete v klidném prostředí a zároveň se dozvíte něco o přírodě kolem nás? Přírodovědné muzeum Semenec nabízí dobrodružství pro každého. Projděte si expozici lesních společenstev, sbírku léčivých bylin, geologickou expozici, sbírku světových druhů borovic, paleontologickou expozici, rozárium a mnoho dalšího. Díky zábavným interaktivním prvkům na vlastní smysly porozumíte procesům, které se v přírodě odehrávají. V areálu je pro vás také připraveno posezení, kde si můžete odpočinou a vychutnat kávu, čaj a další drobné občerstvení. Muzeum se nachází asi 2 km od centra města Týn nad Vltavou, nedaleko rozhledny Semenec u cesty směrem k soutoku Vltavy s Lužnicí. 

Přírodovědné muzeum Semenec

Adresa: Semenec, o. p. s., Semenec 846, 375 01 Týn nad Vltavou 
Telefon: +420 604 626 894 
E-mail: info@muzeumsemene.cz
Webwww.muzeumsemenec.cz


Zámek Mitrowicz v Kolodějích nad Lužnicí

Zámek Mitrowicz. Zážitek, na který nikdo nezapomene. Zámek Mitrowicz je jedinečný, romantický, citlivě zrestaurovaný zámek z roku 1565 s neopakovatelným geniem loci. Na zámku si můžete užít celý den a nudit se rozhodně nebudete. Po celé léto se můžete těšit na kostýmované prohlídky zámku a středověký program plný divadla a šermu. Každou středu a sobotu se navíc konají noční prohlídky zámku, kde žažijete neopakovatelnou atmosféru nasvíceného zámeckého areálu a ohňovou show. Zámecký areál má nově infocentrum, malou bylinkovou zahrádku a malé jezírko, kde se můžete v horkém letním dni osvěžit. Samozřejmostí je výborné občerstvení, které si můžete užít i ve formě piknikových košů. 

Zámek Mitrowicz v Kolodějích nad Lužnicí

Adresa: Koloděje nad Lužnicí 1, 375 01 Týn nad Vltavou
Telefon: +420 728 353 133
E-mail: bedrich@mitrowicz.cz 
Webwww.zamekmitrowicz.cz 


Jihočeské zemědělské muzeum

Víte, kde bývá nejčastěji osina? Umíte tlouct špačky? Víte, proč kovářovic kobyla chodí bosa? Troufli byste si vymlátit obilí cepem? Víte, jak oddělit zrno od plev? Víte, co je to povříslo? Rozumíte tomu jako koza petrželi? Nevadí, přijďte do Jihočeského zemědělského muzea a přesvědčte se, že zemědělství může být i zábava. Najdete zde expozice historické zemědělské techniky, interaktivní expozice Potraviny s rodokmenem, dětský agrokoutek, výtvarnou dílnu, agrohopsárium, traktůrkovou půjčovnu pro malé zemědělce, minifarmu a mnoho dalšího. 

Sahání na exponáty vítáno!

Jihočeské zemědělské muzeum
Adresa: Jihočeské zemědělské muzeum, Netěchovice 14, 375 01 Týn nad Vltavou
Telefon: +420 601 299 113
E-mail: info@zemedelske-muzeum.cz

Webwww.zemedelske-muzeum.cz


Státní hrad Zvíkov

Užijte si okouzlující výhled na soutok Vltavy a Otavy. Hrad založený Přemyslovci v první polovině 13. století jako královský majetek, plnil především v dobách politické nestability roli vojenské pevnosti. Prohlídku tvoří jedna trasa bez průvodce. Navštívíte královský palác, jehož součástí je Hlízová věž. V přízemí se nachází expozice věnovaná místním archeologickým nálezům. Následuje prohlídka sklepení, patra a rekonstruovaných sálů. Prohlídka končí hradní kaplí, která byla postavena v druhé polovině 13. století a je vyzdobena nástěnnými malbami z 16. století. Areál hradu je celoročně volně přístupný a průchozí k místnímu přístavišti. Na hradbách jsou pěkné vyhlídky na soutok Vltavy a Otavy. Během léta se na hradě konají různé kulturní akce. 

Státní hrad Zvíkov

Adresa: Státní hrad Zvíkov, 397 01 Písek
Telefon: +420 382 285 676 
E-mail: zvikov@npu.cz
Webwww.hrad-zvikov.eu 


Zámek Orlík

Na skalnatém ostrohu, který se kdysi jako orlí hnízdo tyčil vysoko nad údolím Vltavy, stával raně gotický hrad. Poznejte jeho historii...Předchůdcem dnešního zámku byl menší hrad vybudovaný ve 13. století na ochranu cesty od Milevska na Mirovice na levém břehu Vltavy, kde se vybíral clo z plavby po řece. Od dob panování císaře Karla IV. byl Orlík v držení převážně české šlechty. Schwarzenbergové, kteří orlické panství vlastní dodnes, zámek v 19. století upravili do současné podoby. Bohatě vybavené zámecké interiéry jsou vynikající ukázkou životního stylu šlechty v 19. století. V okolí zámku se rozkládá rozlehlý anglický park se Schwarzenbergskou hrobkou. Poblíž se také nachází kotviště pro parník, na kterém lze přejet ke hradu Zvíkov a poté zpět. Navštívit můžete také zajímavé akvárium sladkovodních ryb. 

Zámek Orlík

Adresa: Zámek Orlík, 398 07 Orlík nad Vltavou
Telefon: +420 382 275 101, +20 724 217 055
E-mail: info@zamekorlik.cz
Webwww.zamekorlik.cz